Ἀνάθεση στὴν Ἀρτέμιδα Θερμία

IG XII 2, 108+109
Date:
1ος αἰ. μ.Χ. (;) (Hodot)

Στὴν θεοσέβαστη Ἀρτέμιδα Θερμία

Ὁμόνοια, ὁ Τελέσφορος,

γιὸς τοῦ Συμφόρου καὶ ἡ Φλαβία Τύχη

τὴν χάλκινη εἰκόνα (τῆς θεᾶς),

5σύμφωνα μὲ τὴν ἀπαίτηση καὶ τὸν χρησμὸ (τοῦ μαντείου της),

ἀνέθεσαν, καθὼς καὶ τὸ ἄγαλματῆς θεϊκῆς καὶ δίκαιης Ἀφροδίτης[1],

μέσα στὸ ἱερὸ της.

(Στὴν ἀνάθεση αὐτὴ) συνέβαλαν οἱ ἐργάτες τῆς βιοτεχνίας δέρματος.