Μίσθωση τοῦ ἱεροῦ τοῦ Κόδρου, τοῦ Νηλέως καὶ τῆς Βασίλης

IG I3 84
Date:
418/7 π.Χ.

Θεοί.

Ἀπόφαση τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου· ἡ Πανδιονὶς φυλὴ ἐπρυτάνευε,

ὁ Ἀριστόξενος ἐγραμμάτευε, ὁ Ἀντιοχίδης ἦταν ἐπιστάτης τῶν πρυτάνεων,

ὁ Ἀντιφῶν ἦταν ἄρχων· εἰσήγηση τοῦ Ἀδουσίου· νὰ περιφράξει ὁ δῆμος

5τὸ ἱερὸ τοῦ Κόδρου καὶ τοῦ Νηλέως καὶ τῆς Βασίλης

καὶ νὰ μισθώσει τὸ τέμενος σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τῆς προκηρύξεως·

οἱ πωλητὲς νὰ δημοπρατήσουν τὴν περίφραξη.

Ὁ (ἄρχων) βασιλεὺς νὰ ἐκμισθώσει τὸ τέμενος σύμφωνα μὲ τοὺς

ὅρους τῆς προκηρύξεως καὶ νὰ στείλει ὁριστὲς νὰ ὁριοθετήσουν τὰ ἱερά,

10γιὰ νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸν σὲ καλύτερη κατάσταση καὶ

σύμφωνα μὲ τὸν σεβασμό μας πρὸς τοὺς θεούς.

Τὰ χρήματα γιὰ τὴν περίφραξη νὰ τὰ πάρουν ἀπὸ τὶς προσόδους τοῦ τεμένους·

αὐτὰ νὰ τὰ κάνουν πρἰν τελειώσει ἡ θητεία τῆς τωρινῆς βουλῆς,

ἀλλιῶς ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους νὰ πληρώσει πρόστιμο χίλιες δραχμὲς

15σύμφωνα μὲ αὐτὰ ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ.

Πρόταση τοῦ Ἀδουσίου· τὰ ἄλλα νὰ γίνουν ὅπως ἀκριβῶς ἀποφάσισε ἡ βουλή·

ὁ (ἄρχων) βασιλεὺς καὶ οἱ πωλητὲς νὰ ἐκμισθώσουν τὸ τέμενος

τοῦ Νηλέως καὶ τῆς Βασίλης σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τῆς προκηρύξεως γιὰ εἴκοσι χρόνια·

ὁ μισθωτὴς νὰ περιφράξει τὸ ἱερὸ τοῦ Κόδρου καὶ τοῦ Νηλέως καὶ τῆς Βασίλης μὲ δικά του ἔξοδα·

20καὶ νὰ καταβάλλει τὸ μίσθωμα, ὅποιο ἀποφέρει κατ᾽ ἔτος τὸ τέμενος,

τὴν ἐνάτη πρυτανεία στοὺς ἀποδέκτες,

καὶ οἱ ἀποδέκτες νὰ τὸ παραδίδουν στοὺς ταμίες τῶν ἄλλων θεῶν κατὰ τὸν νόμο·

ὁ (ἄρχων) βασιλεύς, ἐὰν δὲν ἐφαρμόσει τὶς ἀποφάσεις, ἢ κάποιος ἄλλος ἀπ᾽ ὅσους ἔχουν ὁρισθεῖ γι᾽ αὐτά,

νὰ καταβάλλει πρόστιμο δέκα χιλιάδων δραχμῶν, ὅταν πρυτανεύει ἡ Αἰγηὶς φυλή.

25Αὐτὸς ποὺ ἀγόρασε τὸν πηλὸ νὰ τὸν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν τάφρο κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θητείας αὐτῆς τῆς βουλῆς,

ἀφοῦ καταβάλει στὸ ἱερὸ τοῦ Νηλέως τὸ ποσόν, ἀντὶ τοῦ ὁποίου τὸν ἀγόρασε·

ὁ (ἄρχων) βασιλεὺς νὰ διαγράψει τὸν ἀγοραστὴ τοῦ πηλοῦ, ὅταν καταβάλει τὸ ὀφειλόμενο ποσόν·

τὸ ὄνομα τοῦ νέου μισθωτῆ τοῦ τεμένους καὶ τὸ ποσὸν τῆς μισθώσεως

νὰ ἀναγράψει ὁ (ἄρχων) βασιλεὺς στὸν τοῖχο στὴν θέση τοῦ παλαιοῦ μισθωτῆ καθὼς καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἐγγυητῶν,

30σύμφωνα μὲ τὸν νόμο ποὺ διέπει τὴν μίσθωση τῶν τεμενῶν· γιὰ νὰ λαμβάνει γνώση ὅποιος θελήσει,

ὁ γραμματεὺς τῆς βουλῆς νὰ γράψει τὸ ψήφισμα αὐτὸ σὲ λίθινη στήλη

καὶ νὰ τὴν στήσει στὸ ἱερὸ τοῦ Νηλέως κοντὰ στὸ κιγκλίδωμα·

οἱ κωλακρέτες νὰ δώσουν τὰ χρήματα γι αὐτά.

Ὁ (ἄρχων) βασιλεὺς νὰ μισθώσει τὸ τέμενος τοῦ Νηλέως καὶ τῆς Βασίλης σύμφωνα μὲ τὰ ἑξῆς·

35ὁ μισθωτὴς νὰ περιφράξει τὸ ἱερὸ τοῦ Κόδρου καὶ τοῦ Νηλέως καὶ τῆς Βασίλης

σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τῆς προκηρύξεως κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θητείας τῆς ἑπόμενης βουλῆς,

καὶ νὰ καλλιεργεῖ τὸ τέμενος σύμφωνα μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο· νὰ φυτεύσει

ὄχι λιγότερα ἀπὸ διακόσια φυτώρια ἐλιῶν, καὶ ἐὰν θέλει περισσότερα,

καὶ νὰ κάνει φράγματα γιὰ τὸ νερὸ τῆς τάφρου καὶ τὸ νερὸ ποὺ τρέχει ἀπὸ τὸ ἱερὸ τοῦ Διὸς

40στὸ ἱερὸ τοῦ Διονύσου καὶ μέσα στὶς πύλες ἀπὸ ὅπου οἱ μύστες (τῶν ἱερῶν τῆς Δήμητρος)

πορεύονται πρὸς τὴν θάλασσα καὶ ὅσο τρέχει μέσα στὴν δημόσια οἰκία

καὶ στὶς πύλες ποὺ ὁδηγοῦν στὸ βαλανεῖο τοῦ Ἰσθμονίκου·

ἡ μίσθωση νὰ ἔχει διάρκεια εἴκοσι ἔτη.

Yes