Ἀνάθεση τοῦ Πεισιστράτου Ἱππίου στὸν Ἀπόλλωνα Πύθιο

IG I3 948
Date:
522/1- 510 π.Χ.

Μνε̃μα τόδε hε̃ς ἀρχε̃ς Πεισίστ[ρατος hιππίο h]υιὸς

θε̃κεν Ἀπόλλονος Πυθ[ί]ο ἐν τεμένει.

 

(Φιλολογικὴ μεταγραφή:)

Μνῆμα τόδε ἧς ἀρχῆς Πεισίστ[ρατος Ἱππίου] υἱὸς

θῆκεν Ἀπόλλωνος Πυθ[ί]ου ἐν τεμένει.

Ὁ Πεισίστρατος, γιὸς τοῦ Ἱππίου, ἀνέθεσε τὸν βωμὸ αὐτὸ στὸ ἱερὸ τοῦ Πυθίου Ἀπόλλωνος

ὡς ἐνθύμιο τοῦ ἀξιώματός του.