Ἐπιτύμβιο μνημεῖο τοῦ ἱππέα Δεξίλεω

IG II2 6217
Date:
394 π.Χ.

Δεξίλεως Λυσανίου Θορίκιος.

Γεννήθηκε ἐπὶ Τεισάνδρου ἄρχοντος

καὶ πέθανε ἐπὶ Εὐβουλίδου

στὴν Κόρινθο μαζὶ μὲ ἄλλους τέσσερεις ἱππεῖς.

Yes