Οἱ Κιτιεῖς ἔμποροι ἰδρύουν ἱερὸ τῆς Ἀφροδίτης

IG II3 1, 337
Date:
333/2 π.Χ.

Θεοί.

Ἐπὶ Νικοκράτους ἄρχοντος·

ἡ Αἰγηὶς φυλὴ ἐπρυτάνευε πρώτη κατὰ σειράν·

ἀπὸ τοὺς προέδρους ὁ Θεόφιλος Φηγούσιος

5ἔθετε τὸ ζήτημα σὲ ψηφοφορία·

ἀπόφαση τῆς βουλῆς·

εἰσήγηση τοῦ Ἀντιδότου Ἀπολλοδώρου Συπαληττίου·

γιὰ τὸ αἴτημα τῶν Κιτιέωννὰ ἱδρύσουν ἱερὸ τῆς Ἀφροδίτης,

10νὰ ἀποφασίσει ἡ βουλή·

οἱ πρόεδροι, ποὺ θὰ κληρωθοῦν

νὰ προεδρεύουν στὴν πρώτη σύγκληση τῆς ἐκκλησίας

νὰ παρουσιάσουν τοὺς Κιτιεῖς καὶ νὰ συζητήσουν τὸ θέμα,

καὶ νὰ εἰσηγηθοῦν τὴν γνώμη

15τῆς βουλῆς στὸν δῆμο,

ὅτι ἡ βουλὴ προτείνει

νὰ ἀκούσει ὁ δῆμος τοὺς Κιτιεῖς

καὶ ὅποιον ἄλλον Ἀθηναῖο θέλει

νὰ μιλήσει γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ ἱεροῦ,

20καὶ νὰ πάρει ὅποια ἀπόφαση κρίνει καλύτερη.

Ἐπὶ Νικοκράτους ἄρχοντος·

ἡ Πανδιονὶς φυλὴ ἐπρυτάνευε δεύτερη κατὰ σειράν·

ἀπὸ τοὺς προέδρους ὁ Φανόστρατος Φιλαΐδης

ἔθετε τὸ ζήτημα σὲ ψηφοφορία·

25ἀπόφαση τοῦ δήμου·

εἰσήγηση τοῦ Λυκούργου Λυκόφρονος Βουτάδου·

ἐπειδὴ οἱ Κιτιεῖς ἔμποροι

θεωρήθηκαν ὅτι προέβαλαν σύννομα αἰτήματα

ζητώντας ἀπὸ τὸν δῆμο νὰ τοὺς παραχωρήσει τὸ δικαίωμα νὰ ἀποκτήσουν γῆ,

30γιὰ νὰ ἱδρύσουν ἐκεῖ ἱερὸ τῆς Ἀφροδίτης,

νὰ ἀποφασίσει ὁ δῆμος

νὰ παραχωρήσει στοὺς Κιτιεῖς ἐμπόρους

τὸ δικαίωμα νὰ ἀποκτήσουν γῆ,

γιὰ νὰ ἱδρύσουν ἐκεῖ ἱερὸ τῆς Ἀφροδίτης,

35ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ Αἰγύπτιοι

ἔχουν ἱδρύσει τὸ ἱερὸ τῆς Ἴσιδος.

Yes