Ἱερὸς Νόμος ἀπὸ τὶς Θαλάμες Λακωνίας

Διακουμάκου, ΗΟΡΟΣ 22-25 (2010-2013), 241-249 (εἰκ. 1-4)
Date:
Ἀρχὲς τοῦ 5ου αἰ. π.Χ.

v Διὸς Καβάτα.

πέμποι

ϝέτει

θύεν·

5v Λεhίον

v Γαιhύλο.

Τοῦ Διὸς Καβάτα (βωμός).

Νὰ τελεῖται θυσία

κάθε πέντε

χρόνια.

5Λησίων

Γαισύλου (ἀνέθεσε).