Καλώς ήρθατε στις Ελληνικές Επιγραφές στο Διαδίκτυο (ΕΕΔ), έναν ιστότοπο που δημοσιεύει μεταφράσεις Αρχαίων Ελληνικών επιγραφών στη νεοελληνική γλώσσα.

Για την αγγλική έκδοση της αρχικής σελίδας των ΕΕΔ, κάντε κλικ εδώ.

Ιστορικό

Οι επιγραφές στην πέτρα είναι η σημαντικότερη πηγή τεκμηρίωσης για την ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου. Ελληνικά επιγραφικά κείμενα, από τον 8ο αιώνα π.Χ. μέχρι το τέλος της αρχαιότητας, είναι διαθέσιμα στους μελετητές της Αρχαίας Ελληνικής στα Inscriptiones Graecae (IG) I (μέχρι το 403/2 π.Χ.) και ΙΙ (μετά το 403/2 π.Χ.), και ενημερώνονται ετησίως από το Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) (πρόσβαση μέσω συνδρομής) και το Packard Humanities Institute (PHI). Ωστόσο, σχεδόν καμία από τις επιγραφές δεν είναι διαθέσιμη σε νεοελληνική μετάφραση, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Περιεχόμενα και Χρήση

Το επιγραφικό υλικό των ΕΕΔ καλύπτει μια χρονολογική περίοδο από τα Αρχαϊκά χρόνια μέχρι τους Ύστερους Ρωμαϊκούς χρόνους και περιλαμβάνει επιγραφές ολόκληρου του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου, που ταξινομούνται κατά γεωγραφική περιοχή και χρονολογικά, ακολουθώντας την μεθοδολογία των Inscriptiones Graecae.

Οι μεταφράσεις ΕΕΔ περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, ένδειξη του μεταφρασμένου κειμένου, το όνομα του μεταφραστή και βασικές αναφορές και παραπομπές. Παρατίθενται επίσης επιπλέον πληροφορίες για τις επιγραφές, συμπεριλαμβανομένων και ιστορικών σημειώσεων.

Η εύρεση μιας μετάφρασης είναι δυνατή μέσω διαφορετικών τρόπων. Μια παραπομπή πηγής σε μία από τις κύριες δημοσιεύσεις, όπως το IG, σας μεταφέρει απευθείας στη μετάφραση. Είναι επίσης διαθέσιμη η περιήγηση σε μια πληρέστερη επιλογή παραπομπών σε πηγές, καθώς και η περιήγηση στις μεταφράσεις με βάση την παρούσα τοποθεσία της επιγραφής, την ημερομηνία δημοσίευσης της στις ΕΕΔ, τον τύπο του μνημείου, τον τύπο της επιγραφής και την χρονολογία της.

Οι μεταφράσεις βασίζονται στο πιο πρόσφατο, έγκυρο πρωτότυπο Ελληνικό κείμενο, η παραπομπή του οποίου δίδεται πάνω από τη μετάφραση. Επίσης, παρατίθενται και άλλες βασικές πηγές κειμένου και συλλογές που χρησιμοποιούνται ευρέως ως παραπομπές.

Οι παραπομπές IG παρατίθενται πρώτες, κατά χρονολογική σειρά, και ακολουθούν οι SEG παραπομπές (οι οποίες, επί το πλείστο, προτιμώνται από παραπομπές σε μεμονωμένα βιβλία ή άρθρα), και στη συνέχεια άλλες παραπομπές ταξινομημένες χρονολογικά καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βασική ιστορική βιβλιογραφία.

Η διάταξη των μεταφράσεων είναι τέτοια ώστε, στο μέτρο του δυνατού, οι προτάσεις να έχουν ίδιους αριθμούς γραμμών με τις αντίστοιχές τους στο πρωτότυπο Ελληνικό κείμενο.

Privacy Policy

To learn about our Privacy Policy, please click here.