IG I3 84 - Μίσθωση τοῦ ἱεροῦ τοῦ Κόδρου, τοῦ Νηλέως καὶ τῆς Βασίλης

IG I3 92 - Ψήφισμα προξενίας Καλλίππου Θεσσαλοῦ

IG I3 110 - Ψήφισμα προξενίας Οἰνιάδου

IG I3 948 - Ἀνάθεση τοῦ Πεισιστράτου Ἱππίου στὸν Ἀπόλλωνα Πύθιο