Κουμανούδης – Ματθαίου, Ἀρχαῖες Ἑλληνικὲς ἐπιγραφές, 9 (μετάφρ.)