Διακουμάκου, ΗΟΡΟΣ 22-25 (2010-2013), 241-249 (εἰκ. 1-4) - Ἱερὸς Νόμος ἀπὸ τὶς Θαλάμες Λακωνίας