Διακουμάκου, ΗΟΡΟΣ 17-21 (2004-2009), 311-315 (εἰκ. 1-4) - Ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ Ἀπόλλωνος Κορύθου