Ἀραπογιάννη - Μακρῆ, Ἀρχ. Ἐφ. (2015), 90-92 - Ἀνάθεση στὸν Ἀσκληπιὸ καὶ στὴν Ὑγεία