Μουσεῖο Μεσσήνης Ἀρ. Εὑρ. 1013: SEG 23 208 Ψήφισμα τῶν τᾶς Οὐπησίας πρὸς τιμὴν τοῦ γραμματέως τῶν συνέδρων Μνασιστράτου Φιλοξενίδα