Μουσεῖο Κεραμεικοῦ P 1130: IG II2 6217 Ἐπιτύμβιο μνημεῖο τοῦ ἱππέα Δεξίλεω