Μουσεῖο Ἐπιδαύρου: IG IV2 1, 121.79-89 (X) Ἰάματα τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τοῦ Ἀσκλαπιοῦ