Λανθάνει μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης τὸ 1922 λανθάνει: IG XII 3, 1259 Διαιτησία τοῦ Ἄργους γιὰ τὴν ἐπίλυση διαφορῶν μεταξὺ τῶν νήσων Μήλου καὶ Κιμώλου