Κατὰ χώραν: IG XII 2, 108+109 Ἀνάθεση στὴν Ἀρτέμιδα Θερμία