Ἱερὸ Ἀσκληπιοῦ στὴν ἀρχαία Θουρία ἀρ. εὑρ. 7924: Ἀραπογιάννη - Μακρῆ, Ἀρχ. Ἐφ. (2015), 90-92 Ἀνάθεση στὸν Ἀσκληπιὸ καὶ στὴν Ὑγεία