Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο ΕΜ 6787: IG I3 948 Ἀνάθεση τοῦ Πεισιστράτου Ἱππίου στὸν Ἀπόλλωνα Πύθιο

Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο ΕΜ 6796: IG I3 110 Ψήφισμα προξενίας Οἰνιάδου

Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο EM 6897: IG I3 92 Ψήφισμα προξενίας Καλλίππου Θεσσαλοῦ

Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο EM 7173: IG II3 1, 337 Οἱ Κιτιεῖς ἔμποροι ἰδρύουν ἱερὸ τῆς Ἀφροδίτης

Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο ΕΜ 10616: IG I3 84 Μίσθωση τοῦ ἱεροῦ τοῦ Κόδρου, τοῦ Νηλέως καὶ τῆς Βασίλης

Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο ΕΜ 11542: RO 49 Ψήφισμα Ἀμφιπολιτῶν περὶ τῆς ἐξορίας πολιτικῶν ἀντιπάλων