Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Μεσσηνίας 6327: Διακουμάκου, ΗΟΡΟΣ 22-25 (2010-2013), 241-249 (εἰκ. 1-4) Ἱερὸς Νόμος ἀπὸ τὶς Θαλάμες Λακωνίας

Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Μεσσηνίας ἀρ. εὑρ. 6770: Διακουμάκου, ΗΟΡΟΣ 17-21 (2004-2009), 311-315 (εἰκ. 1-4) Ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ Ἀπόλλωνος Κορύθου