Ἀμφιάρειον Ὠρωποῦ Α 246: IG II3 1, 338 Ψήφισμα πρὸς τιμὴν τοῦ Πυθέου Ἀλωπεκῆθεν, ἐπιμελητοῦ τῶν κρηνῶν