Βρέθηκε τὸ 1868 ἀπὸ τὸν Ἀθ. Πετρίδη στὸ χωριὸ Κουτίφαρη, ὅπου τοποθετεῖται ἡ ἀρχαία πόλις τῶν Θαλαμῶν.: Διακουμάκου, ΗΟΡΟΣ 22-25 (2010-2013), 241-249 (εἰκ. 1-4) Ἱερὸς Νόμος ἀπὸ τὶς Θαλάμες Λακωνίας